Projekty UE

Firma SOFIC Sp. z o.o.

realizuje projekt pt.: “Opracowanie projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy produkt: piwniczki sklepieniowe z zastosowaniem technologii budowy kadłubów statków”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 31.12.2019
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 646 000,00 PLN
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 462 400,00 PLN